Tools at work charity fund

Onze doelstelling:

Wist u dat 513.000 kinderen in België in armoede leven? Stichting Pelicano probeert reeds meer dan 10 jaar de kinderarmoede op te lossen in België. Dat doet ze middels een lange termijn engagement: eens een kind als Pelicanokind ondersteund wordt, dan is er een onvoorwaardelijk engagement van Stichting Pelicano dat te doen tot op het ogenblik dat het kind een einddiploma heeft behaald en aldus op de arbeidsmarkt terecht kan. Pas vanaf dat moment kan het Pelicanokind haar eigen vleugels uitslaan en bijdragen tot de maatschappij. Immers, een Vlerick studie uit 2020 heeft aangetoond dat er een positieve factor van 5 tot 9 is zodra een kind uit de armoede gehaald wordt. Wetende dat een Pelicanokind gemiddeld 40.000 eur kost aan Stichting Pelicano, betekent dit aldus een positieve maatschappelijke impact van 200.000 tot 360.000 eur. De verklaring hiervoor is logisch: eens een Pelicanokind een einddiploma heeft behaald en actief is in de arbeidsmarkt draagt het bij aan de maatschappij via belastingen, sociale bijdragen, geen uitkeringen te ontvangen, … En bovendien, de kans de hun kinderen later in de armoede terecht komen is quasi nihil.

Het is de volle overtuiging van Stichting Pelicano dat een lange termijn engagement de enige manier is om de kinderarmoede op te lossen. Stichting Pelicano levert aan haar meer dan 500 zorgpartners (scholen, OCMW’s, …) financiële middelen, waarmee de zorgpartners zich engageren hun Pelicanokind een normaal leven te garanderen en voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Dat lange termijn engagement kost geld, veel geld. Vandaar dat ook Tools@Work haar steentje wil bijdragen en de ambitie heeft om jaarlijks minstens 10.000 eur te doneren via het Tools@Work Charity Fund. Met die financiële middelen kunnen nog meer kinderen uit de armoede gehaald worden en voorziet Stichting Pelicano in de 6 basisbehoeften die ze voor ieder Pelicanokind nastreeft: minstens één warme maaltijd per dag, aan het seizoen aangepaste kledij, deelname aan sport, spel en cultuur, (para)medische ondersteuning, gezonde leefomstandigheden en degelijk onderwijs.

Wij hebben ook uw steun nodig!

Wenst u, als zakenrelatie of sympathisant van Tools@Work duurzaam bij te dragen tot ons maatschappelijk engagement en aldus te helpen de kinderarmoede in België op te lossen? Dat kan door een financiële bijdrage in het Tools@Work Charity Fund. Uw bijdrage komt rechtstreeks toe op de rekening van Stichting Pelicano !

Hoe kan u steunen?

Eénmalig of maandelijks

Stichting Pelicano steunen kan op 2 manieren: Enerzijds door het storten van eender welk bedrag (iedere euro telt voor onze Pelicanokinderen) op de rekening van het Tools@Work Charity Fund. Wenst u op een duurzame wijze het Tools@Work Charity Fund te ondersteunen dan kan dat ook via een maandelijkse bijdrage. Het bedrag hiervoor kiest u zelf. Steunen kan via onderstaande button ‘Doneer’

Mogelijk gemaakt door: